RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne

 Zamawiający –III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie, plac Tadeusza
Kościuszki 5, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 08.11.2022 r. pod numerem
2022/BZP 00426022/01
zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie
o zamówieniu pn.: „Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza
Słowackiego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 5”- znak sprawy: S.261.1.2022,
prowadzonymw trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych.


Termin składania ofert: do dnia 24.11.2022 r. do godz. 10:00


Termin otwarcia ofert: dnia 24.11.2022 r., o godz. 10:30


Strona internetowa prowadzonego postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej.
Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/685875Opublikował: Bartosz Galas
Publikacja dnia: 08.11.2022
Podpisał: Bartosz Galas
Dokument z dnia: 08.11.2022
Dokument oglądany razy: 429