RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Status Prawny

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie jest szkołą publiczną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, uchwały Nr XL/417/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników w Lesznie, uchwały Nr XLI/426/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, Uchwały Nr XXXIII/392/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nadania imienia III Liceum Ogólnokształcącemu w Lesznie.


Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Leszno.
Nadzór pedagogiczny sprawuje: Wielkopolski Kurator Oświaty.Opublikował: Bartosz Galas
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Bartosz Galas
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 3 420